Tryb oszczędzania energii.
Czy wiesz, że czarne tło ekranu, w przeciwieństwie do białego,
może zaoszczędzić do 20% energii.
Nie byłeś aktywny na naszej stronie przez ponad 2 minuty,
dlatego pozwoliliśmy sobie zaoszczędzić trochę energii w Twoim imieniu.
baner zaproswarto
dodaj do ulubionych
Jeżeli znajdziecie Państwo świetliki takiej samej jakości a w korzystniejszej cenie, my sprzedamy Wam nasze o złotówkę taniej!!!
maxisolarmaxisolarmaxisolarmaxisolar
maxisolarmaxisolarmaxisolarmaxisolar


 

Instrukcja montażu
świetlika rurowego maxiSolar® STANDARD medium

BUDOWA ŚWIETLIKA

1. kopuła

2. uchwyt kopuły

3. nakrętka mocująca kopułę

4. rama dachowa z obróbką blacharską

5. pierścień górny

6. opaska zaciskowa (opcja przy rurze giętkiej)

7. kołnierz ołowiany (opcja)

8. taśma aluminiowa

9. kolano maxiSolar(opcja)

10. rura światłonośna sztywna

11. pierścień łączący

12. wkręt mocujący rurę światłonośna

13. oprawa oświetleniowa (opcja)

14. pierścień dolny (opcja przy rurze giętkiej)

15. rama sufitowa

16. wkręt samonawiercający do montażu rury światłonośnej

17. uchwyt i wkręt do montażu ramy sufitowej

18. nakładka sufitowa

19. zespół rozpraszaczy w uszczelce

UWAGI WSTĘPNE

W celu optymalnego wykorzystania właściwości świetlika maxiSolar®STANDARD medium i uzyskania jak największej efektywności, podczas montażu świetlika należy zwrócić uwagę na następujące zasady:

- umieścić kopułę na południowej, najbardziej nasłonecznionej części dachu, zwracając uwagę na omijanie miejsc zacienionych

- prowadzić rurę światłonośną jak najkrótszą i jak najprostszą drogą (im krótsza i prostsza rura, tym większa ilość światła)

- montować rurę zgodnie ze wskazówkami producenta.

- z elementów pokrytych foliami ochronnymi należy je usunąć w trakcie montażu. Pozostawiona folia w zamontowanym świetliku może trwale uszkodzić elementy światłonośne.

W przypadku montażu rury światłonośnej LUX należy stosować okulary chroniące wzrok przed dużym natężeniem światła lub przykryć kopułę ciemnym materiałem.

W przypadku niestandardowego montażu, nie ujętego w poniższej instrukcji, należy skonsultować się z biurem obsługi klienta: tel. kom. 601 062 996 e-mail: techinfo@maxisolar.pl

1. CZĘŚĆ SUFITOWA - PRZYGOTOWANIE

A. Wyznaczyć miejsce zainstalowania świetlika na suficie, pamiętając o tym, że przy stropie belkowym otwór powinien być umieszczony między belkami. Średnica otworu powinna wynosić 38,5 cm.

B. Wyciąć otwór w wyznaczonym miejscu. W przypadku wycinania otwory w stropie betonowym, należy skonsultować się z konstruktorem budowlanym.

C. Za pomocą dołączonych uchwytów i wkrętów (17) umocować ramę sufitową (15) w wyciętym otworze.

2. GÓRNA CZĘŚĆ ŚWIETLIKA

A. Od wewnętrznej strony dachu określić miejsce między krokwiami do zainstalowania ramy dachowej z obróbką blacharską (4).

B. Wyciąć w dachu otwór o średnicy 40 cm. W przypadku dachu krytego dachówką, należy zdemontować część pokrycia dachowego.

UWAGA!

W przypadku dachów krytych dachówkami lub blachą falistą należy zastosować kołnierz ołowiany

C. Do pierścienia górnego(5) ramy dachowej zamocować rurę światłonośną:

- dla rur sztywnych: za pomocą wkrętów przykręcić przygotowany moduł rury sztywnej (patrz - 3.1 RURA ŚWIATŁONOŚNA SZTYWNA LUX), łączenie owinąć dołączoną taśmą aluminiową (8);

- dla rury giętkiej: wymierzyć długość rury łączącej część dachową z częścią dolną, nasunąć rurę na pierścień górny (5), owinąć łączenie taśmą aluminiową (8) i zacisnąć opaską (6), drugą część rury zakończyć pierścieniem dolnym (patrz - 3.2 RURA ŚWIATŁONOŚNĄ maxiSolar STANDARD medium).

D. Ramę dachową wraz z rurą światłonośną wsunąć w otwór dachu i zamontować tak, aby otwory kondensacyjne znajdowały się

E. Nałożyć kopułę (1) na ramę dachową (4) tak, by gniazda montażowe kopuły pokrywały się z wystającymi śrubami. Wsunąć uchwyty kopuły (2) i przykręcić je dołączonymi nakrętkami.

UWAGA!

Nie czyścić środkami z zawartością alkoholu, benzyny nitro.

W trakcie montażu części dachowej i kopuły należy zdjąć folię ochronną z pierścienia znajdującego się wewnątrz ramy górnej świetlika. Po zdjęciu folii z pierścienia należy uważać, aby nie zabrudzić wewnętrznej (refleksyjnej) strony pierścienia.

3.1. RURA ŚWIATŁONOŚNA SZTYWNA

A. Usunąć folię ochronną z rury światłonośnej. W trakcie montażu utrzymać czystość w wewnętrznej (refleksyjnej) części. Połączyć rurę światłonośną (moduł 61 cm) przez wsunięcie krawędzi w nacięcia.

B. Miejsce łączenia rury zakleić dołączoną taśmą aluminiową (8).

C. W celu uzyskania właściwej długości rury światłonośnej (łączącej pierścień górny (5) z ramą sufitową (15) należy połączyć ze sobą przy pomocy pierścieni łączących (11) odpowiednią ilość modułów (61 cm lub 30,5 cm). Ostatni moduł, należy dociąć na właściwą długość tak, aby wpasować go do ramy sufitowej.

Łączenie polega na wsunięciu rury światłonośnej w pierścień łączący i przymocowanie jej za pomocą wkrętów. Miejsce łączenia owinąć taśmą aluminiową (8).

D. W przypadku zastosowania kilku modułów rury zaleca się wzmocnienie połączonych rur poprzez podwieszenie ich linkami do konstrukcji dachu.

MONTAŻ RURY ŚWIATŁONOŚNEJ I KOLANA SZTYWNEGO LUX (OPCJA)

A. W zależności od umiejscowienia otworów w dachu i stropie, należy określić kombinację elementu światłonośnego (rura i kolano): a) kolano-rura; b) rura-kolano-rura; c) rura-kolano.

UWAGA!

Przed zamówieniem kolana należy określić jego kąt pochylenia. Kolana maxiSolar LUX medium dostępne są na zamówienie w trzech wersjach: 0-32°, 0-65° oraz 0-90°.

B. Przygotować określonej długości rurę światłonośną łącząc ze sobą odpowiednią ilość modułów rury pierścieniem łączącym (11).

C. Kolanem i rurą światłonośną połączyć ze sobą otwór w dachu z otworem w stropie.

D. Okleić taśmą aluminiową (8) łączenia: pierścienia górnego (5), kolana (9), rury światłonośnej (10).

3.2. RURA ŚWIATŁONOŚNA maxiSolar STANDARD medium

A. Wykonać pomiar odległości między otworem w dachu a pierścieniem dolnym (14) umocowanym w ramie sufitowej, zwracając uwagę na wygięcie rury. Przyciąć rurę światłonośną do wymaganej długości, biorąc pod uwagę potrzebny zapas.

B. Jeden z końców rury światłonośnej nasunąć na pierścień górny (5) ramy dachowej w taki sposób, aby dwa lub trzy zwoje konstrukcyjne rury umieszczone były powyżej wyżłobienia.

C. Miejsce łączenia oraz miejsce wyżłobienia pod opaskę zaciskową (6) owinąć trzykrotnie taśmą aluminiową (8).

D. Nasunąć na wyżłobienie opaskę zaciskową (6) i dokręcić jej wkręt.

E. Na pierścień dolny (14) nasunąć drugi koniec rury światłonośnej i przymocować go, owijając trzykrotnie taśmą aluminiową (8) do miejsca przetłoczenia

UWAGA!

W przypadku przechodzenia rury maxiSolar STANDARD medium przez otwory z ostrymi krawędzami, należy zabezpieczyć rurę światłonośną przed uszkodzeniem lub zastosować tuleję osłonową (element opcjonalny). Średnicę otworu pod tuleję osłonową należy powiększyć o 2 cm.

4. DOLNA CZĘŚĆ ŚWIETLIKA

A. Dolną część rury światłonośnej (lub pierścień dolny (14) przy rurze giętkiej) wsunąć od wewnątrz w ramę sufitową (15) i przymocować wkrętami.

B. Wsunąć zestaw rozpraszaczy w uszczelce (19) w gniazdo ramy sufitowej.

C. Nasunąć na pierścień sufitowy nakładkę sufitową (18) tak , by zaczepy nakładki weszły w gniazda pierścienia sufitowego. Docisnąć i przekręcić do oporu w prawo lub w lewo (należy zwrócić uwagę na zahaczenie się wszystkich 4 zaczepów).

5. DOCIEPLENIE I IZOLACJA

W celu zapewnienia lepszej izolacji cieplnej, zalecamy ocieplenie rury światłonośnej i kolana matą wełnianą z wełny mineralnej o gr. 50 mm.

W razie pytań prosimy o kontakt:tel. kom. 601 062 996 e-mail: techinfo@maxisolar.pl

 
MaxiSolar ©® 2007-2015Jesteś naszym 1599908159990815999081599908159990815999081599908 gościem.Gości ”on line”:3.